Wynajem sal


Klub Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “RONDO” oferuje wynajem sal na kiermasze, pokazy, zebrania, spotkania marketingowe itp.

Sala duża

sala-duza

  • powierzchnia około 130 metrów kwadratowych + scena ok. 30 metrów kwadratowych;
  • w ustawieniu kinowym do 130 osób;
  • nagłośnienie mikrofonowe;
  • nagłośnienie imprezowe.

Sala średnia

  • powierzchnia około 70 metrów kwadratowych;
  • w ustawieniu kinowym do 50 osób.

Sala mała

  • powierzchnia około 40 metrów kwadratowych;
  • w ustawieniu kinowym do 30 osób.

Oferujemy też wypożyczanie stolików i krzeseł na imprezy rodzinne.
Organizujemy imprezy zlecane przez szkoły i inne instytucje – Gwiazdki, Andrzejki i zabawy karnawałowe dla dzieci.