W sobotę “Rondo” odwiedził św. Mikołaj.

Pod klub zajechał wielkimi saniami wypelnionymi slodyczami i niespodziankami dla dzieci. Podczas spotkania Mikołaj i jego pomocnik Elf zabawiali najmłodszych konkursami i tańcami. Dzieci za udział w zabawach otrzymały słodkie upominki, a na zakonczenie można bylo zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikolajem.