Regulamin Konkursu „Gazetowa Moda”

 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady konkursu dotyczące zaprojektowania i wykonania stroju ekologicznego z surowców selektywnie zbieranych, pt. „Gazetowa moda”.
 2. Konkurs trwa od 1 lipca do 15 sierpnia 2020 r.
 3. Cel główny: Popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.
 4. Cele szczegółowe:
  zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania
  lub przetworzenia,
  poszerzanie świadomości ochrony środowiska,
  wykorzystanie surowców wtórnych do projektów strojów ekologicznych,
  zabawa twórcza.
 5. Organizatorem konkursu jest Klub „Rondo” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.
 6. Konkurs otwarty adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Obowiązywać będą dwie kategorie wiekowe 6-9 lat i 10-12 lat.
  1. Prace powinny zostać przygotowane wyłącznie z materiałów pochodzących
   z odzysku (gazety, butelki, plastik, folia itp.).
  2. Prace powinny przedstawiać stroje lub elementy garderoby.
  3. Uczestnik może nadesłać jedno zdjęcie konkursowe.
  4. Do pracy należy dołączyć czytelne dane autora:
   imię wykonawcy,
   wiek dziecka,
   telefon kontaktowy.
 7. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów.
  I etap to wykonanie w domu stroju bądź elementów garderoby z surowców selektywnie zbieranych. Wykonanie zdjęcia gotowej kreacji na sobie lub modelu.
  Przesłanie zdjęcia drogą elektroniczną do Klubu „Rondo”.
  Prace prosimy przesyłać na nasz fanpage na Facebooku w wiadomości prywatnej.
  Zdjęcia prac przyjmowane będą od 1 lipca do 15 sierpnia 2020 r.
  Przesłanie zdjęcia wraz z danymi jest równoznaczne, z zaakceptowaniem regulaminu konkursu oraz dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęcia, w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i laureatów.
  II etap to głosowanie na podstawie publicznej oceny. Wygrywa uczestnik, który zdobędzie największą ilość polubień pod zdjęciem konkursowym.
  Publikacja zdjęć konkursowych nastąpi 17 sierpnia o godz. 12:00.
  Zdjęcia zostaną opublikowane anonimowo.
  Głosy można oddawać od 17 sierpnia godz. 12:00 do 1 września godz. 12:00.
 8. Nagrodą główną jest hulajnoga dziecięca (kat. 6-9 lat) rolki (kat. 10-12 lat) dla miejsc II i III piłki i książki oraz dyplomy.
 9. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11 września o godz. 17:00 w siedzibie Klubu „Rondo” ul. Wojska Polskiego 5 w Inowrocławiu.

Po bliższe informacje zapraszamy na nasz fanpage, wiadomość prywatna,
lub pod numerem tel. 52 357 87 01 .