Proponujemy wszystkim dzieciom udział w konkursie plastycznym organizowanym z okazji Dni Inowrocławia. Namalujcie lub narysujcie piękny, bajkowy portret miasta i dostarczcie go do naszego klubu. Zaproście swoich przyjaciół i przyjdźcie na pokonkursowy wernisaż. Szczegóły w regulaminie:

Regulamin konkursu plastycznego

Inowrocław jak z bajki”

1. Organizatorem konkursu jest Klub „Rondo” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.

2. Cele konkursu:

  • kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników
  • doskonalenie warsztatu plastycznego
  • rozwijanie kreatywności i inspirowanie do pracy twórczej dzieci i młodzież

3. Temat konkursu : „Inowrocław jak z bajki”

4.Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie wykonać pracę plastyczną uwzględniając temat konkursu i dostarczyć ją do klubu „Rondo” w określonym regulaminem terminie.

5. Technika wykonywanych prac: malarstwo, rysunek

Format prac plastycznych: A3

Przyjmujemy prace wykonane wyłącznie indywidualnie.

Każda praca powinna być podpisana – imię, nazwisko, wiek, w przypadku placówek oświatowych nazwa i adres placówki)

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę

6. Termin dostarczenia prac: 25 maja 2016 r. do godz. 19.00

Miejsce dostarczania prac : Klub KSM „Rondo” ul. Wojska Polskiego 5, Inowrocław

7. Ocena prac zostanie dokonana przez profesjonalne jury,

w trzech kategoriach wiekowych 4-6 lat, 7-10 lat, 11-12 lat

8. Przyznamy również nagrodę publiczności. Wszystkie nadesłane prace zostaną sfotografowane i wystawione na facebooku klubu Rondo w dniu 30 maja 2016. Każdy będzie mógł głosować na najpiękniejszą pracę lajkując jej fotografię. Fotografie będą anonimowe. Głosowanie zostanie zamknięte dnia 6 czerwca 2016 o godzinie 11.00.

Praca, która zbierze największą ilość polubień zostanie nagrodzona przez organizatora.

9.Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w piątek 10 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 podczas wernisażu dla wszystkich autorów prac i ich zaproszonych gości. Fundatorem nagród jest Klub Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rondo” w Inowrocławiu.

10. Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie na stronach internetowych klubu Rondo i stronach patronów medialnych oraz w tygodniku „Kurier Inowrocławski”.

Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb Konkursu. Dane osób uczestniczących w Konkursie będą wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów przeprowadzenia Konkursu.

 

Podobne Posty