Sekcja artystyczna – decoupage, sospeso. Dla wszystkich pań spotkania w piątki od godz. 12.00.